top of page

Privacybeleid van Atelier Kap & Co.

Dit privacybeleid beschrijft hoe Atelier Kap & Co. persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt die we verkrijgen van gebruikers van onze website www.atelierkapenco.nlen alle gerelateerde diensten. Het is ons doel om jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

1. Verzamelde informatie

1.1. Persoonlijke Identificatiegegevens: Wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt, een aankoop doet of contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende persoonlijke informatie verzamelen:

● Naam

● Adres

● E-mailadres

● Telefoonnummer

● Betaalgegevens (creditcardnummer, bankrekeninginformatie, etc.)

​1.2. Niet-Persoonlijke Identificatiegegevens: We kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals:

● IP-adres

● Browserinformatie

● Het type apparaat dat je gebruikt

● Gegevens over de pagina's die je hebt bezocht op onze website

● Gegevens over de duur van je bezoek

​2. Gebruik van Informatie

2.1. Doeleinden: Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

● Het verwerken van bestellingen, retouren en terugbetalingen.

● Het verstrekken van klantenservice en ondersteuning.

● Het verbeteren van onze producten en diensten.

● Het personaliseren van jouw ervaring op onze website.

● Het sturen van marketingcommunicatie, aanbiedingen en nieuwsbrieven als je je hiervoor hebt aangemeld (je kunt je op elk moment afmelden).

3. Bescherming van Informatie

3.1. Beveiliging: Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang. Dit omvat versleuteling, beperkte toegangscontrole en regelmatige beveiligingsaudits.

​4. Delen van Informatie

4.1. Derde Partijen: Wij delen jouw persoonlijke informatie niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

● Met derden die ons helpen bij het verwerken van betalingen en bestellingen.

● Met onze partners en dienstverleners om onze website en diensten te verbeteren.

● Met juridische autoriteiten of instanties wanneer dit wettelijk verplicht is of om onze rechten te beschermen.

5. Jouw Rechten 

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke informatie, waaronder:

● Het recht om toegang te vragen tot jouw gegevens.

● Het recht om jouw gegevens te corrigeren als ze onjuist zijn.

● Het recht om jouw gegevens te verwijderen.

● Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

● Het recht op gegevensportabiliteit.

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via CONTACT

​6. Cookies en Tracking Technologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om informatie te verzamelen over jouw interactie met onze site. Meer informatie hierover vind je in ons [Cookiebeleid].

​7. Wijzigingen in dit Beleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving of om onze privacypraktijken te verbeteren. Raadpleeg regelmatig dit beleid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Contact Opnemen met Ons 

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via CONTACT.

Dit beleid is bedoeld als een richtlijn en moet worden aangepast aan jouw specifieke webshop en de geldende wet- en regelgeving in jouw rechtsgebied. Het is altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat jouw privacybeleid aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Algemene voorwaarden voor Atelier Kap & Co

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

● "Webshop" verwijst naar Atelier Kap & Co, een online winkel die lampenkappen produceert en verkoopt.

● "Klant" verwijst naar de persoon of entiteit die producten koopt van de Webshop.

● "Product(en)" verwijst naar lampenkappen en aanverwante producten die worden aangeboden door de Webshop.

​2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de Webshop, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

​3. Bestellingen en Overeenkomsten

3.1. Alle bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van beschikbaarheid en goedkeuring door de Webshop.

3.2. Een overeenkomst tussen de Webshop en de Klant komt tot stand op het moment dat de Webshop een bestelling van de Klant bevestigt of begint met de uitvoering van de bestelling.

​4. Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.2. Betaling dient te geschieden op de manier zoals aangegeven op de website van de Webshop.

​5. Levering en Verzending

5.1. De Webshop zal zich inspannen om de bestelde producten binnen een redelijke termijn te leveren.

5.2. Verzendkosten en levertijden kunnen variëren en worden vermeld op de website van de Webshop.

​6. Garantie en Klachten

6.1. De Webshop staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten.

6.2. Klachten dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan de Webshop.

​7. Retourbeleid

7.1. De Webshop hanteert een retourbeleid dat op de website wordt vermeld. Klanten dienen dit beleid te volgen bij het retourneren van producten.

​8. Aansprakelijkheid

De Webshop is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van het gebruik van zijn producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

​9. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en ontwerpen van de Webshop blijven eigendom van de Webshop.

​10. Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Retourbeleid van Atelier Kap & Co

1. Algemeen

Dit retourbeleid is van toepassing op alle op maat gemaakte lampenkappen die worden verkocht door Atelier Kap & Co, Ons doel is om te zorgen voor de tevredenheid van onze klanten, en we bieden de volgende richtlijnen voor het retourneren van op maat gemaakte producten.

​2. Retourvoorwaarden

2.1. Op maat gemaakte lampenkappen kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij er sprake is van aantoonbare gebreken in vakmanschap of materialen die niet aan de overeengekomen specificaties voldoen.

2.2. Als je van mening bent dat je een product hebt ontvangen dat niet aan de overeengekomen specificaties voldoet of dat gebreken vertoont, dien je dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product schriftelijk aan ons te melden.

​3. Garantie op Op Maat Gemaakte Producten

3.1. We staan garant voor de kwaliteit en vakmanschap van onze op maat gemaakte lampenkappen. Als het product gebreken vertoont of niet aan de overeengekomen specificaties voldoet, zullen we, naar ons eigen oordeel, het product repareren, vervangen of een terugbetaling aanbieden.

3.2. De garantieperiode is 7 dagen vanaf de datum van levering.

​4. Retourprocedure voor Gebrekkige Op Maat Gemaakte Producten

4.1. Als je van mening bent dat je een op maat gemaakt product hebt ontvangen dat gebreken vertoont of niet aan de overeengekomen specificaties voldoet, neem dan onmiddellijk contact met ons op via Contact, inclusief een beschrijving van het probleem en foto's indien mogelijk.

4.2. We zullen je retourverzoek beoordelen en je verdere instructies geven met betrekking tot de retourprocedure.

​5. Terugbetalingen

5.1. Als we besluiten om een terugbetaling aan te bieden voor een gebrekkig op maat gemaakt product, zullen we de terugbetaling verwerken binnen 7 dagen na ontvangst en inspectie van het geretourneerde product.

​6. Uitzonderingen

6.1. Dit retourbeleid is niet van toepassing op standaardproducten die niet op maat zijn gemaakt.

7. Contactgegevens

Voor vragen over ons retourbeleid of om een retourverzoek in te dienen, neem contact met ons op via Contact.

bottom of page